Villkor för webbplatsen

Genom att använda den här webbplatsen som finns på Zenler.com samtycker du till webbplatsens villkor, alla tillämpliga lagar och regler samt samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor ska du inte använda den här webbplatsen. Materialet på den här  webbplatsen är skyddad av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

Villkor

Tillstånd ges att använda materialet på den här webbplatsen endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Användaren beviljas en licens, inte en överföring, och under denna licens får du inte:

a) modifiera eller kopiera materialet.
b) använda materialen för kommersiella ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
c) försöka dekompilera eller omarbeta all programvara som finns på den här webbplatsen.
d) ta bort upphovsrättsliga eller andra äganderättigheter från materialet.
e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Studio Green Academy när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller när licensen har avslutats måste du förstöra allt kopierat / nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

Varning

Materialet på webbplatsen tillhandahålls "som det är". Studio Green Academy lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och hävdar och negerar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanteras inte eller görs inte några uttalanden angående riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på webbplatsen eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska Studio Green Academy eller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på webbplatsen, även om företaget eller ett företags auktoriserat ombud har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Rättelser och korrigeringar

Materialet som visas på webbplatsen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Studio Green Academy garanterar inte att materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. När som helst kan det göras ändringar i materialet på webbplatsen utan föregående meddelande. Studio Green Acadamy förbinder sig dock inte till att göra uppdateringar av materialet.

Länkar

Studio Green Acadamy har inte granskat alla webbplatser som är länkade till den här webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändring av villkor

Studio Green Academy kan när som helst ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till  den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Varje anspråk som hänför sig till den här webbplatsen ska regleras av lagarna i staten New York utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Som instruktör, intygar och garanterar du  att: Inget inlämnat innehåll ska kränka eller missanpassa tredje parts immateriella rättigheter. Men om instruktören använder HEVC-komprimering, är det instruktörens ansvar att betala royalties till MPEG-LA, ägaren av HEVC-patent som är lämpligt.

Integritetspolicy

Läs mer om sekretesspolicy här.

Cookie policy

Läs mer om Cookie Policy här here.

Copyright @ Studio Green Academy. All rights reserved

Studio Green Academy - Powered By Zenler