Ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet

För oss är det viktigt att du som elev känner dig trygg. Vi vill förmedla kunskap med högkvalitativt innehåll för att möta dig, precis där du är kunskapsmässigt. Med full support kan vi hjälpa dig på bästa sätt och se till vad du som elev behöver.
Vi finns här för dig under resans gång!

Diplomutbildning

För våra diplomerande utbildningar innebär det att kursen är av längre karaktär och ger deltagaren mer gedigna kunskaper. Den här typen av kurs har ett omfattande kursinnehåll och innan ett fysiskt diplomet utfärdas kontrolleras kunskapskraven av respektive lärare.

Kursintyg

För kortare kurser såsom enskilda behandlings-, påbyggnads- eller inspirationskurser erhåller kursdeltagaren ett digitalt kursintyg efter avslutad kurs.

Vi värnar om miljö & hälsa

För oss är hälsa och miljö ett huvudfokus och alla produkter vi jobbar med är noga utvalda för att möta våra krav.